Page 44 - Grønn Kunnskap 2023
P. 44

  E-bjeller gir kunnskap om utmarksbeite
Mens halvparten av ferierende nordmenn dro utenlands i sommerferien, reiste bortimot to millioner norske sauer på norgesferie. Omtrent fem prosent av dem har e­bjeller som gir en unik kilde til kunnskap om bruk av skogs­ og fjellbeiter over hele landet.
E­bjeller kalles også for radiobjeller. De gjør det mulig for bøndene å følge med på sauenes sommer­ eventyr. Marit Mjøen Solem er både sauebonde
i Kvikne og daglig leder for bedriften FindMy som produserer e­bjeller. Hun forteller at e­bjellene gir mye informasjon om hvor sauene oppholder seg
i ferien sin.
– Sauene er vanedyr. Mordyr med voksne døtre og lam danner små familieflokker som oppsøker de samme beiteområdene år etter år. Beiteområdene går i arv fra mordyr til lam i generasjoner. Innenfor beiteområdet betyr vær og vind mye for hvor de velger å oppholde seg. E­bjellene bidrar i tillegg til at bøndene kan følge bedre med og for eksempel hjelpe syke dyr, forteller hun.
Sauens sommerferie er på mange måter en matreise. Analysene NIBIO har gjort, viser at det er god
sammenheng mellom beitekvalitet og sauens beitebruk, men det kan være store individuelle forskjeller. Hvis e­bjellene viser at det er familieflok­ ker som oppholder seg i dårligere deler av beiteom­ rådet, kan bonden bruke saltsteiner eller gjøre andre tiltak for å lede sauene til de beste områdene.
Michael Angeloff er senioringeniør i NIBIO. Han har utført analysene som sammenlikner e­bjelledata med resultater fra beitekartleggingen, og er opptatt av hvordan de ulike datakildene om sau og beite kan bidra til økt kunnskap om beiting i utmark.
– Data fra e­bjeller åpner opp et helt nytt forsknings­ område. Vi kan begynne å studere adferden til dyr som går fritt på beite. I tillegg til å være et nyttig verktøy for beitebrukeren vil e­bjeller gi kunnskap som kan bidra til å løse mange utfordringer knyttet til utmarksbeite, understreker Angeloff.
Foto: Morten Günther
 Formål:
Samarbeid: Finansiering:
Kontakt:
Ved å kombinere informasjon fra e-bjeller med resultater fra beitekartlegging, får vi verdifull informasjon om beitedyras bruk av utmarka. Denne kunnskapen har stor betydning både for gårdbrukere og i kommunenes arealplanlegging.
Beitelag
NIBIOs grunnbevilgning (KU-midler) og ulike andre finansieringskilder
Senioringeniør Michael Angeloff. E-post: michael.angeloff@nibio.no, telefon: 975 38 594. Divisjon for kart og statistikk
 42
   42   43   44   45   46