Page 2 - Hjerne Det! 3-2023
P. 2

  Travel høst
Håper alle våre medlemmer har hatt en aktiv og fin sommer selv om været og «Hans» ikke
har vært på vår side.
Etter et lengre avbrekk blir det nå godt å komme igjen med foreningsarbeid og kjempe vår
sak videre.
Vi har allerede hatt en pangstart med deltagelse på Arendalsuka og vært en del av Hjerneteltet,
et samlingspunkt for alle med litt ekstra fokus på hjernen. Torsdag hadde vi et eget arrangement hvor fokuset der var rehabilitering. Delta- kerne i panelet var Hedda Kise som erfaren pasient, Annbjørg Hausken som erfaren nevrosykepleier og Kirsti Bjune som erfaren lege med stor kompetanse på rehabilitering og hjernesykdommer. Ledet av vår generalsekretær Rolf. Arrangementet ble streamet og du kan søke det opp på YouTube om du ikke fikk det
med deg.
Videre fremover så blir det den siste helgen i september arrangert en aktivitetshelg i
Stavanger for familier som er rammet av hjernesvulst. Programmet inne- holder både skyting for mestring
og surfing og mye annet spennende. Det er bare å glede seg. Styret i Region Rogaland står klare for å gi deltakerne en spennende helg med mange kjekke og minnerike opp- levelser.
Ioktober arrangerer vi både mest- ringskurs og pårørendesamling helgen 13.–15. oktober på Quality
Airport Hotel på Gardermoen. Disse kursene vil foregå parallelt og tanken er at par/familier med unge voksne skal kunne få en helg hvor alle er
i fokus for læring og mestring i
rollen som pasient eller pårørende. Der samles gruppene i to forskjellige rom for sine kurs, før det hele av- sluttes på søndag etter lunsj med felles foredrag med Ingvard Wilhelmsen, kjent som hypokonderlegen. Ingvard er valgt som avsluttende foredrags- holder for å sende alle hjem med fornyet energi og tøyde lattermus- kler. Se mer info om arrangementet på vår Facebook side.
D
ne blir mørkere og kaldere, men tenn lys i høstmørket og ta vare på hver- andre. Vi i Hjernesvulstforeningen er også med deg på reisen.
2  HJERNE DET : 3/2023
a gjenstår det å ønske alle våre medlemmer en så flott høst som mulig. Dagene og kvelde-
I I  PÅL  J J STYRELEDER M HJERNESVULSTFORENINGEN
   ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX
LEDER 
  
   1   2   3   4   5