Page 1 - Hjerne Det! 3-2023
P. 1

 HJERNE DET!
MEDLEMSBLAD FOR HJERNESVULSTFORENINGEN
I TRYGGHET J STØTTE I SAMHOLD J TRØST I GLEDE J
E Side 10 E Side 22
Arendalsuka Helseplattformen
FLERE SAKER Z Leder s. 2 Z Generalsekretæren har ordet s. 3 Z På to hjul fra sykeseng til
Mont Blanc s. 4 Z Gry fikk som mor sjokkbeskjeden ingen ønsker s. 7 Z HSF Ung s. 14 Z Hjerne Det!
tester AI s. 16 Z Statsbudsjettet 2023 s. 18 Z Metodevurdering s. 20 Z Ringeriksmaraton s. 25 Z Matkultur og måltidsglede som døråpner? s. 26 Z Nytt fra regionene s. 28 Z Kontaktinfo og likepersoner s. 30
NR. 3 , 2023 < ÅRGANG 11


   1   2   3   4   5