Page 4 - Stedsanalyse: Linderud, Sletteløkka og Veitvet
P. 4

4 • Stedsanalyse           Innhold

              Side  Innhold               7  KAPITTEL 1: INNLEDNING
               8  1.1 Groruddalssatsing, nærmiljøprogram og områdeløft

               8  1.2 Grep, temaer og problemstillinger
               10  1.3 Geografisk avgrensing og fokusområder

               11  1.4 Metode
               15  1.5 Teori og begreper               19  KAPITTEL 2: LINDERUD, VEITVET OG SLETTELØKKA

               19  2.1 Hvordan ble Linderud, Veitvet og Sletteløkka til?
               22  2.2 Planer og byggeprosesser som kan påvirke utviklingen av området i framtiden

               27  2.3 Hvem bor på Linderud, Veitvet og Sletteløkka?
               37  2.4 Generelt om trivsel og sosiale arenaer

               41  2.5 Oppsummering               43  KAPITTEL 3: FYSISK NÆRMILJØ
               49  3.1 Fysiske strukturer og det sosiale livet

               50  3.2 Møteplasser i nærmiljøet
               57  3.3 Bruk av parker og naturområder utenfor innsatsområdene

               58  3.4 Stedskvaliteter og potensialer
               60  3.5 Trygghet og fysisk nærmiljø

               61  3.6 Nærmiljø og interessekonflikter
               62  3.7 Oppsummering

               65  3.8 Veien videre
                                                          24/03/2020  12:27
     _Stedsanalyse.indd  4                                          24/03/2020  12:27
     _Stedsanalyse.indd  4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9